ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
http://education.nakornban.net/ :: ดูกระทู้ - hough it is obvious that the
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

hough it is obvious that the

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    http://education.nakornban.net/ หน้ากระดานข่าวหลัก -> หนังสือราชการ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ylqเข้าร่วมเมื่อ: 22/11/2019
ตอบ: 16

ตอบตอบ: 09/01/2020 1:51 pm    ชื่อกระทู้: hough it is obvious that the ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Since ancient times, Da Yin has hidden in the North, Zhong Yin has hidden in the city, and Xiao Yin has hidden in the wild. Obviously, hidden in the city, moderate and easy, safer than Chaotang, and more convenient than the countryside. Many people say that in the hustle, bustle, tension, and turmoil of modern cities, it is difficult to live in seclusion, and some commentators have even asserted that there are no hidden people in the modern urbanization of information. In my humble opinion, at present, the key to China ��s hidden market is a methodological issue. The first is the word "avoid". Avoid tranquility, dodge freely, and avoid collision. Urban cars are full of traffic, pedestrians are like tide, fashion is like wind, skirmishes are everywhere. Want to get all kinds of conveniences, get high-quality and efficient industrial and commercial services, improve work efficiency, and save all kinds of troubles. First of all, you must avoid the peak hours of commuting in time, avoid the crowds of holidays and crowds, and avoid the crowds of crowds in space. , Stay away from fashion in mindset and daily behavior patterns, don't follow suit, don't crowd. If you have to do something you can't do, you can schedule the round-trip time in advance or lag. It is best not to go to a place with a lot of people. If you have to go, you may wish to keep a moderate distance from the crowded and crowded places, and stay beside it, and you can get a moment of freedom and tranquility. The "fashion style" in the city is always manipulated. In this regard, we must remain vigilant, cautious, and calm, not follow the trend, do not catch up with the tide, avoid crowds, and avoid igniters. For people you do n��t want to meet, activities that you do n��t want to participate in, and things that are not worth doing, you may wish to ask early, predict early, know early, plan early, arrange early, and use the opportunity to avoid it. The second word is "Jean". Cities are densely populated, resources are scarce, public facilities are heavily loaded, and supply-demand relations are tight. When they meet impatient people who are "monkey" -style irritated, they meet self-interested and unruly "temple marshal" -style grandfathers May wish to be polite, avoid, and modest. As the saying goes: "Let the giver come first, let the giver go high." The saying goes: "Easy to others, convenient to oneself." Fortunately, there are many paths, options, ways, and possibilities in urban life. No need to go all the way to the dark. For example, if you hate people walking in and out of public spaces with large dogs, and if you hate people crowding and smoking in the elevator, you might as well politely ask them to take one step first, and then take another step, or change to another elevator. In urban life full of diversity and multiple choices, letting is often the best way to make the best move. Letting is also a wise move to avoid trouble and avoid trouble. The second word is "closed". Compared with the poor and remote areas, urban people are densely populated and narrowly spaced, with frequent interpersonal interactions, group activities, secular temptations, mixed information, and lively and hustle and bustle of living environment. At the same time, interpersonal relationships, right and wrong, noise pollution, and emotional infection , Interpersonal disturbances, and information anxiety are also more serious. In this regard, the ancient hermits had the "three closed" method, which is the so-called "corporal closed, sergeant closed, and sergeant closed." Since entering the industrialization era, especially after the post-industrialization and information era, "man has become a tool for human-made tools" (a famous quote from Thoreau, American naturalist philosopher and writer). Many electrical appliances, equipment, and tools, while providing convenience to humans, have limited the natural freedom of humans, controlled the normal life of humans, and caused humans to suffer from equipment and tool dependencies. In the era of the Internet, especially in the era of big data, the blogs, microblogs, WeChat, and chat tools that people use are both their "microphones" and "buggers" for speculators. People's widely used tools such as cars, televisions, computers, mobile phones, navigators, monitors, players, digital cameras and other tools are not only good tools in work life, but also controlled and monitored. While the monitoring equipment is playing its intended role, it makes everyone invisible or unknowingly fall into the "prisoner's dilemma" and live like a prisoner. At the moment, urban hermits want to live unhindered Marlboro Red. It is not enough to just close their doors and shut their hearts. It is also necessary to turn off the TV, computer, and mobile phone in time. Do n��t become ��computer control��, ��mobile control��, ��network control�� "; Use internet social tools and self-media to refrain from using" screen life "in the end. Hidden and not hidden are always relative. Half-hiding, half-hiding, sometimes hiding, when hiding, hiding when it should be Marlboro Cigarettes, this is the best state of being hidden in the city. In addition to urban market economic life and personal private life, more life circles belong to the ecological network of relationships, and belong to the life of the gateway to the mountain. In the life of relationships Cigarettes For Sale, mountains, portals, and circles, countless grievances are right and wrong, but the four "smells" of power, money, color, and name are all caused by all kinds of love and hatred. Kind of bad thing. In the urban life that is half-hidden, half-hidden, and hidden, if you maintain a humble, humble, humble, humble, and modest attitude, avoid being overly concerned, refuse to be overly sought after, refuse to be labeled, and overwhelm the crowd. There is no confusion in the same world, although it is obvious that the hermit is no matter which dynasty or generation, the real hermit is immortal, it is hard to see from end to end, only to hear its name, and to know the governor, but not his person. In the life of seclusion, "36 things go" is the best way to live in seclusion.
Related articles:
Cigarettes Online

Marlboro Cigarettes
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    http://education.nakornban.net/ หน้ากระดานข่าวหลัก -> หนังสือราชการ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ ไม่สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เลขที่ 26 ถนนเกษมราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
หมายเลขโทรศัพท์ 056-711007 , 711013 , 711447 , 721676 , 712668 , 748734-6 โทรสาร 056 - 711475 - 105 
:: Municipality Office of Phetchabun:: txt